عضویتورود جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵

شرکت های پرداخت

سهم بازاری شرکتهای psp از تعداد تراکنشهای کارتخوان فروشگاهی در آذر ماه سال جاری نشان می دهد که در مجموع چهار شرکت 66 درصد تراکنشهای کارتخوان فروشگاهی را در اکثر استان های کشور در اختیار داشته اند.

دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵۱۲:۳۷

شرایط کشور از نظر اقتصادی به ویژه در سال جاری از جهات مختلفی حساس است. *مدیرعامل شرکت فناواکارت

یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵۰۱:۲۳