عضویتورود سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
بانک ملی

شرکت های پرداخت

تبدیل صاحبان مشاغل خرد به وام دهندگان آنلاین

چگونه شرکتهای کوچک پولدار می شوند؟

از هر پنج شرکت یک شرکت تبدیل به وام دهنده آنلاین شده است.

صاحبان مشاغل خرد به طور فراینده ای در حال تبدیل شدن به وام دهندگان آنلاین شده اند تا بتوانند نیازهای مالی خود را برطرف سازند. طبق اعلام یکی از بانکهای فدرال رزرو در ایالات متحده در سال 2013 از هر پنج شرکت خواهان اعتبار یکی از آنها تبدیل به یک وام دهنده آنلاین شده است.

جمعه ۲۷ اسفند ۱۳۹۵۱۱:۳۴

تعداد کل پایانه های کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در دی ماه سال جاری 5 میلیون پایانه گزارش شده که 4 میلیون پایانه تراکنش دار (77/86 درصد) و 1 میلیون از آن کم تراکنش و فاقد تراکنش (22/18 درصد) بوده است.

چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵۰۴:۱۳

در دی ماه سال جاری، سه شرکت به پرداخت ملت، آسان پرداخت پرشین و پرداخت الکترونیک سامان در اکثر استان های کشور دارای شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی بالاتر از یک بوده اند. به عبارت دیگر این شرکت ها به نسبت تعداد پایانه های فروشگاهی فعال سیستمی، تعداد تراکنش های بیشتری را در اختیار داشته اند.

دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵۰۳:۵۰

سهم بازاری شرکتهای psp از تعداد تراکنشهای کارتخوان فروشگاهی در آذر ماه سال جاری نشان می دهد که در مجموع چهار شرکت 66 درصد تراکنشهای کارتخوان فروشگاهی را در اکثر استان های کشور در اختیار داشته اند.

دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵۱۲:۳۷

شرایط کشور از نظر اقتصادی به ویژه در سال جاری از جهات مختلفی حساس است. *مدیرعامل شرکت فناواکارت

یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵۰۱:۲۳