عضویتورود پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
بانک ملی

نمایشگاره کارت و پرداخت خاور میانه

دبی روزهای سه شنبه و چهار شنبه 11 و 12 خرداد به پایتخت دو روزه کارت و پرداخت جهان و منطقه تبدیل می شود از هر کشوری که تکنولوژی پرداختی برای ارائه کردن به اهالی پرداخت دارد در این پایتخت حضور پیدا می کند

سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵۰۲:۰۲