عضویتورود سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
بانک ملی

تراکنش های ناموفق

با افزایش 24/34 درصدی خطای پذیرندگی در تراکنش های ناموفق خرداد ماه 96 نسبت به ماه گذشته، در برخی از شرکت ها رشد بالایی از نظر این خطاها مشاهده شده که می توان به شرکت های پرداخت الکترونیک سامان، پرداخت الکترونیک سداد و الکترونیک کارت دماوند اشاره کرد.

چهار شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶۰۱:۰۱

تراکنش های گزارش شده در خرداد ماه 96، نسبت به اردیبهشت ماه به ترتیب 0/32 درصد (تعداد) و 4/33 درصد (مبلغ) رشد داشته اند. به ازای هر پایانه موبایلی در کشور، 10 هزار تراکنش به ثبت رسیده که این رقم روی پایانه های فروشگاهی و اینترنتی به ترتیب 176 و 93 تراکنش بوده است.

دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶۱۱:۴۶

پایگاه خبری بانکداری الکترونیک گزارش می دهد:

تراکنش های ناتمام سیستم پرداخت

رشد 15 درصدی تراکنش های موفق

رشد 3/89 درصدی تراکنش های ناتمام

تعداد تراکنش های ناتمام گزارش شده در اردیبهشت ماه 399 هزار تراکنش بوده که نسبت به ماه گذشته، 3/89 درصدی و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته رشد 30/41 درصدی داشته است. اما نسبت تراکنش های ناتمام به کل تراکنش ها در اردیبهشت ماه در مقایسه با ماه گذشته و مدت مشابه در سال گذشته، روند منفی داشته که نشان دهنده عملکرد بهتر سیستم پرداخت بوده است.

شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶۱۱:۲۱

مقایسه نقطه به نقطه اردیبهشت ماه

خطای پذیرندگی بیش از 40 درصد اُفت داشت/افزایش خطای شاپرکی

سهم یک درصدی تراکنش های موفق کل تراکنش ها

در اردیبهشت ماه 96، بیشترین کاهش خطاها مربوط به خطای صادرکنندگی با رشد منفی 30/56 درصدی بوده است. به طور کلی، میزان خطاهای اردیبهشت ماه نسبت به ماه گذشته، 9/27 درصد و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، 10/67 درصد رشد داشته است.

چهار شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶۰۱:۵۸

گزارش اقتصادی سالیانه شاپرک- 1395

13 میلیارد تراکنش به ارزش 14 بیلیارد ریال روی ابزارهای پرداخت انجام شد

22/90 درصد رشد حقیقی ارزش تراکنش ها

در سال 95، مجموعاً 13 میلیارد تراکنش به ارزش 14 بیلیارد ریال روی پایانه های پرداخت انجام شده که 86/70 درصد تراکنش ها در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی بوده است. بررسی شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی نشان داد که تعداد تراکنش های بیشتری روی پایانه های شرکت به پرداخت ملت انجام شده است.

دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶۰۴:۳۷

اختصاصی/مقایسه تراکنش های فروردین امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته

رشد 34 درصدی تراکنش های موفق

یک میلیارد و دویست و سی و سه میلیون تراکنش برروی ابزارهای پرداخت

خطاهای پذیرندگی، کاربری و شاپرکی گزارش شده در تراکنش های ناموفق فروردین ماه سال جاری در مقایسه با فروردین ماه 95، به ترتیب رشد 7/78، 25/30 و 19/55 درصدی را تجربه کرده است در صورتی که رشد خطاهای صادرکنندگی (منفی 43/37 درصد) و کسب و کار (منفی 35/80 درصد) منفی شد.

سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶۱۱:۱۹

در طی 10 ماه ابتدای سال جاری، مجموع تعداد کل تراکنش های انجام شده در سراسر کشور 10 میلیارد تراکنش بوده و میانگین رشد ماهانه 0/88 درصد گزارش شده است. همچنین تراکنش های معوق یا ناتمام با میانگین رشد 7/54 درصد، مجموعاً به 3 میلیون صد و سه هزار تراکنش در طی 10 ماه رسیده است.

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵۰۶:۴۰

شاپرک چندان هم کم خطا نیست

/1.2 میلیارد تراکنش ناموفق در 10 ماه

در طی 10 ماه ابتدای سال جاری مجموعاً یک میلیارد تراکنش ناموفق گزارش شده است. بر اساس نوع خطاهای رخ داده در تراکنش های ناموفق مشخص گردید که 997 میلیون خطای کاربردی، 130 میلیون خطای صادرکنندگی، 23 میلیون خطای پذیرندگی، 5/6 میلیون خطای کسب و کار و 3 میلیون خطای شاپرکی در تراکنش ها رخ داده است.

دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵۰۱:۰۲

بر اساس آخرین گزارش شاپرک، در طی 10 ماه ابتدای سال جاری تعداد تراکنش ها با میانگین رشد 0/67 درصد، روند افزایشی داشته است. تعداد کل تراکنش های انجام شده در سراسر کشور در دی ماه 1200 میلیون تراکنش گزارش شده است. 1089 میلیون از این تراکنش ها موفق بوده که نسبت به آذر ماه 1/91 درصد رشد داشته و 111 میلیون از این تراکنش ها ناموفق بوده که نسبت به ماه قبل منفی 0/44 درصد رشد داشته است.

دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵۱۲:۳۷

بر اساس آخرین گزارش شاپرک، در آذر ماه سال جاری 112 میلیون تراکنش ناموفق گزارش شده که نسبت به آبان ماه منفی 7/20 درصد رشد نشان داده است. از بین تعداد خطاهای رخ داده در تراکنش های آذر ماه، 89 درصد خطاها مربوط به خطای کاربری، 8 درصد خطاها مربوط به خطای صادرکنندگی و 2 درصد خطاها مربوط به خطای پذیرندگی می باشد.

سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵۰۸:۴۹

بر اساس آخرین گزارش شاپرک، تعداد کل تراکنش های انجام شده در سراسر کشور در آذر ماه 1180 میلیون تراکنش گزارش شده است. 1069 میلیون از این تراکنش ها موفق بوده که نسبت به آبان ماه 2/18 درصد رشد داشته و 112 میلیون از این تراکنش ها ناموفق بوده که نسبت به ماه قبل منفی 7/20 درصد رشد داشته است.

شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵۰۵:۱۳

بر اساس گزارشات شاپرک، در طی 8 ماه ابتدای سال جاری تعداد تراکنش های ناتمام یا معوق روندی افزایشی داشته است. بیشترین تعداد تراکنش های ناتمام در آبان ماه با 88/48 درصد، شهریور ماه با 32/79 درصد و اردیبهشت ماه با 38/91 درصد رشد نسبت به ماه قبل، مشاهده می گردد. کمترین تعداد تراکنش ها با منفی 26/32 درصد رشد نسبت به ماه قبل در تیر ماه می باشد.

چهار شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵۰۲:۲۲

در آبان ماه سال جاری 120 میلیون تراکنش ناموفق گزارش شده و نسبت به مهر ماه 14 درصد رشد نشان داده است. از بین تعداد خطاهای رخ داده در تراکنش های آبان ماه، 58 درصد خطاها مربوط به خطای کسب و کار، 34 درصد خطاها مربوط به خطای شاپرکی و 7 درصد خطاها مربوط به خطای کاربردی می باشد.

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵۰۵:۲۲

تعداد کل تراکنش های انجام شده در سراسر کشور در آبان ماه 1166 میلیون تراکنش گزارش شده است. 1046 میلیون از این تراکنش ها موفق بوده که نسبت به مهر ماه 3/33 درصد رشد داشته و 120 میلیون از این تراکنش ها ناموفق بوده که نسبت به ماه قبل 13/79 درصد رشد داشته است.

شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵۰۶:۰۱

گزارشی از حجم بالای تراکنش های بانکی در شب عید

آخر سال و تراكنش‌های ناموفق/ بانک ها هم شاکی اند؟

2 درصد تراکنش ناموفق، مزیت است یا فاجعه؟

اين روزها كه همه‌چيز و از جمله خريدهاي نوروزي هم مجازي شده است، حجم عظيمي از وجوه نقد از طريق سيستم الكترونيكي منتقل مي‌شود. اين ترافيك گسترده، در نبود زيرساخت‌هاي به روز شده دردسرهاي بسياري را ايجاد مي‌كند؛ اتفاقي كه با تراكنش‌هاي ناموفق، واريزي‌هاي طولاني مدت و غيرفعال شدن شبكه نيز همراه مي‌شود.

دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴۰۹:۲۵