عضویتورود یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶
بانک ملی

تراکنش های ناموفق

اختصاصی/مقایسه تراکنش های فروردین امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته

رشد 34 درصدی تراکنش های موفق

یک میلیارد و دویست و سی و سه میلیون تراکنش برروی ابزارهای پرداخت

خطاهای پذیرندگی، کاربری و شاپرکی گزارش شده در تراکنش های ناموفق فروردین ماه سال جاری در مقایسه با فروردین ماه 95، به ترتیب رشد 7/78، 25/30 و 19/55 درصدی را تجربه کرده است در صورتی که رشد خطاهای صادرکنندگی (منفی 43/37 درصد) و کسب و کار (منفی 35/80 درصد) منفی شد.

سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶۱۱:۱۹

در طی 10 ماه ابتدای سال جاری، مجموع تعداد کل تراکنش های انجام شده در سراسر کشور 10 میلیارد تراکنش بوده و میانگین رشد ماهانه 0/88 درصد گزارش شده است. همچنین تراکنش های معوق یا ناتمام با میانگین رشد 7/54 درصد، مجموعاً به 3 میلیون صد و سه هزار تراکنش در طی 10 ماه رسیده است.

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵۰۶:۴۰

شاپرک چندان هم کم خطا نیست

/1.2 میلیارد تراکنش ناموفق در 10 ماه

در طی 10 ماه ابتدای سال جاری مجموعاً یک میلیارد تراکنش ناموفق گزارش شده است. بر اساس نوع خطاهای رخ داده در تراکنش های ناموفق مشخص گردید که 997 میلیون خطای کاربردی، 130 میلیون خطای صادرکنندگی، 23 میلیون خطای پذیرندگی، 5/6 میلیون خطای کسب و کار و 3 میلیون خطای شاپرکی در تراکنش ها رخ داده است.

دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵۰۱:۰۲

بر اساس آخرین گزارش شاپرک، در طی 10 ماه ابتدای سال جاری تعداد تراکنش ها با میانگین رشد 0/67 درصد، روند افزایشی داشته است. تعداد کل تراکنش های انجام شده در سراسر کشور در دی ماه 1200 میلیون تراکنش گزارش شده است. 1089 میلیون از این تراکنش ها موفق بوده که نسبت به آذر ماه 1/91 درصد رشد داشته و 111 میلیون از این تراکنش ها ناموفق بوده که نسبت به ماه قبل منفی 0/44 درصد رشد داشته است.

دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵۱۲:۳۷

بر اساس آخرین گزارش شاپرک، در آذر ماه سال جاری 112 میلیون تراکنش ناموفق گزارش شده که نسبت به آبان ماه منفی 7/20 درصد رشد نشان داده است. از بین تعداد خطاهای رخ داده در تراکنش های آذر ماه، 89 درصد خطاها مربوط به خطای کاربری، 8 درصد خطاها مربوط به خطای صادرکنندگی و 2 درصد خطاها مربوط به خطای پذیرندگی می باشد.

سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵۰۸:۴۹

بر اساس آخرین گزارش شاپرک، تعداد کل تراکنش های انجام شده در سراسر کشور در آذر ماه 1180 میلیون تراکنش گزارش شده است. 1069 میلیون از این تراکنش ها موفق بوده که نسبت به آبان ماه 2/18 درصد رشد داشته و 112 میلیون از این تراکنش ها ناموفق بوده که نسبت به ماه قبل منفی 7/20 درصد رشد داشته است.

شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵۰۵:۱۳

بر اساس گزارشات شاپرک، در طی 8 ماه ابتدای سال جاری تعداد تراکنش های ناتمام یا معوق روندی افزایشی داشته است. بیشترین تعداد تراکنش های ناتمام در آبان ماه با 88/48 درصد، شهریور ماه با 32/79 درصد و اردیبهشت ماه با 38/91 درصد رشد نسبت به ماه قبل، مشاهده می گردد. کمترین تعداد تراکنش ها با منفی 26/32 درصد رشد نسبت به ماه قبل در تیر ماه می باشد.

چهار شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵۰۲:۲۲

در آبان ماه سال جاری 120 میلیون تراکنش ناموفق گزارش شده و نسبت به مهر ماه 14 درصد رشد نشان داده است. از بین تعداد خطاهای رخ داده در تراکنش های آبان ماه، 58 درصد خطاها مربوط به خطای کسب و کار، 34 درصد خطاها مربوط به خطای شاپرکی و 7 درصد خطاها مربوط به خطای کاربردی می باشد.

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵۰۵:۲۲

تعداد کل تراکنش های انجام شده در سراسر کشور در آبان ماه 1166 میلیون تراکنش گزارش شده است. 1046 میلیون از این تراکنش ها موفق بوده که نسبت به مهر ماه 3/33 درصد رشد داشته و 120 میلیون از این تراکنش ها ناموفق بوده که نسبت به ماه قبل 13/79 درصد رشد داشته است.

شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵۰۶:۰۱

گزارشی از حجم بالای تراکنش های بانکی در شب عید

آخر سال و تراكنش‌های ناموفق/ بانک ها هم شاکی اند؟

2 درصد تراکنش ناموفق، مزیت است یا فاجعه؟

اين روزها كه همه‌چيز و از جمله خريدهاي نوروزي هم مجازي شده است، حجم عظيمي از وجوه نقد از طريق سيستم الكترونيكي منتقل مي‌شود. اين ترافيك گسترده، در نبود زيرساخت‌هاي به روز شده دردسرهاي بسياري را ايجاد مي‌كند؛ اتفاقي كه با تراكنش‌هاي ناموفق، واريزي‌هاي طولاني مدت و غيرفعال شدن شبكه نيز همراه مي‌شود.

دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴۰۹:۲۵