عضویتورود شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
بانک ملی

اعتبارات خرد بانک کشاورزی

محمد طالبی مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک کشاورزی گفت :با گسترش نظام بانکی و افزایش رقابت بین بانک ها باید به شرایط رقابتی توجه کنیم با وجود آن که بانک های تجاری و خصوصی آزادی عمل بیشتری از ما دارند اما بانک کشاورزی به عنوان یک بانک تخصصی بنیه و استحکام خیلی بالایی داردکه این بانک را قدرتمند کرده است.

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۲۰۴:۰۳