عضویتورود شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
بانک ملی

جوانه های بانک ملی ایران

عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران گفت: با راه اندازی سامانه رعد ملی و جزیره آرزوها، خرید کالا و ارایه خدمات بانکی در کشور، بدون کارت های عابر بانک امکان پذیر می شود.

چهار شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۲۰۷:۰۶