عضویتورود سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶

همراه بانک آینده

برای اولین بار در شبکه بانکی کشور، امکان انتقال وجه درون بانکی از طریق شماره موبایل گیرنده وجه، توسط شرکت خدمات انفورماتیک در سامانه همراه بانک آینده عملیاتی گردید.

شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۳۰۱:۴۲