عضویتورود شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
بانک ملی

پورتال بانک کشاورزی

اداره کل رایانه ای و ارتباطات داده ای بانک کشاورزی نیز برای تأمین ارتباط کلیه شعب این بانک با پایگاه اینترنتی Ebank.refahi.IR اقدامات لازم را به عمل آورده و چگونگی اتصال به این پایگاه نیز طی بخشنامه ای به مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان ها اعلام شده است.

جمعه ۱۹ شهریور ۱۳۸۹۱۲:۲۹