عضویتورود شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
بانک ملی

سایت شورای رقابت

رییس شورای رقابت هر گونه بحث در رابطه با لغو دستورالعمل قیمتی این شورا در رابطه با قیمت خودرو را تکذیب کرد و گفت: افرادی که چنین اظهاراتی می کنند باید پیگرد قانونی شوند زیرا در حال نشر اکاذیب هستند.

سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۱۰۳:۲۴