عضویتورود دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بانک ملی

سایت شورای رقابت

رییس شورای رقابت هر گونه بحث در رابطه با لغو دستورالعمل قیمتی این شورا در رابطه با قیمت خودرو را تکذیب کرد و گفت: افرادی که چنین اظهاراتی می کنند باید پیگرد قانونی شوند زیرا در حال نشر اکاذیب هستند.

سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۱۰۳:۲۴