عضویتورود شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
بانک ملی

قیمت مس

مدیر اولین پروژه خودمالکی کشور با اشاره به پیش فروش نیمی از واحدهای مسکونی شهرک مهستان درشهرستان شهریار،ازتأثیرگذاری این پروژه در کاهش قیمت مسکن دراین شهرستان خبرداد.

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۱۰۴:۵۱