عضویتورود پنج شنبه ۲ آذر۱۳۹۶
بانک ملی

وضعیت راههای کشور تلفن

سامانه پرداخت الکترونیک سیار طي ميزگردي با حضور کارشناسان بررسي شد:

راه اندازی سپاس در دربهار سال نو /بهار 92 آغاز دوره سپاسگذار های موبایل در ایران/

در حوزه سپاس مفهوم کیف پول الکترونیک مطرح است و به عبارتی در کسب وکاری وارد می‌شود که قوانین آن از سمت بانک مرکزی تا کنون وجود نداشته و اکنون درحال تدوین است و بعد از تصویب به سامانه‌ها ابلاغ می‌شود ./سپاس در واقع سامانه پرداخت الکترونیک سیار است که شاید بهتر بود ، مفهومی مبتنی بر کیف پول هم کنارش می‌گذاشتیم./ نشانه های این مدل عبارتند از: اولmps که یک mpsوسط قرار می گیرد و دیگری موبایل پیمنت‌هاست که ما اسمش را سپاس گذاشته‌ایم و بقیه موارد نیز از قبل موجود بوده مثل شتاب، بانک‌ها، سوئیچ کارت‌هایشان، شاپرک، psp و ... که دست نمی‌خورد./سپاس یک زیرساخت است به نام مدیریت پول ملی کشور و در آن صورت آ ...

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۱۱۲:۴۹