عضویتورود جمعه ۳ آذر۱۳۹۶
بانک ملی

سازمان الکترونیک بیمه دی

کیوان پارسیان: دقیقا 19 ماه پس از روزی که فرامرز فتح‌نژاد به عنوان مدیرعامل بیمه دی برگزیده شده بود، حاشیه‌های بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تامین اجتماعی باعث کناره‌گیری او از این پست شد.

یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۱۰۵:۳۱