ورودعضویت چهار شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵
بانک ملی

پرداخت اینترنتی بانک رفا

درگاه پرداخت اینترنتی بانک رفاه کارگران به منظور بهره مندی اشخاص حقیقی از مزایای آن، در پورتال رسمی بانک رفاه کارگران به نشانی www.Refah-Bank.ir راه اندازی شد.

چهار شنبه ۲۰ آذر۱۳۹۲۰۴:۴۷