عضویتورود شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
بانک ملی

پزمان جمشیدی

طبیعی بود که بازی روان و کاملا در خدمت متن پژمان جمشیدی در سریال «پژمان» توجه کارگردانان سینمای ایران را نسبت به این چهره جلب کند و به این ترتیب جمشیدی مواجه شود با تعدادی پیشنهاد بازیگری در آثاری که از تله فیلم تا سریال را شامل می شوند.

چهار شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۲۰۲:۵۵