عضویتورود شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
بانک ملی

شرکت صرافی توسعه صادرات

مدیر امور بین الملل بانک توسعه صادرات معتقد است در این که باید ارز تک نرخی شود شکی نیست اما به نظر می رسد در دو طرف عرضه و تقاضا مشکلاتی وجود دارند که عملی کردن این تصمیم را در سال جاری غیرمنطقی جلوه می دهد.

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵۰۶:۵۵