عضویتورود شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
بانک ملی

هشت چالش بانکداری الکترونیک در ایران

ما و دنیا

مهندس سید ابوطالب نجفی*

نوآوری، مدیریت، فرهنگ‌سازی، فناوری، امنیت، مسائل حقوقی و نظارتی، مدیریت ریسک و حجم انبوه داده از مهمترین چالش های صنعت بانکداری الکترونیک در کشور است.

سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۷:۳۶