عضویتورود شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
بانک ملی

سوزن هواویp6

باریک‌ترین گوشی دنیا عنوانی است که به یکی از گوشی‌های شرکت هوآوی تعلق گرفته است اما این گوشی باریک که بعد از مدتی لبه‌هایش آتشین می‌شود، چه ویژگی‌هایی دارد؟

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۲۱۰:۴۵