عضویتورود چهار شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
بانک ملی

خدمات بانکی

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی به مقامات، روسا و کارکنان دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کردند.

چهار شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶۰۳:۵۸