ورودعضویت جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
بانک ملی
ایران ارقام
بانک رفاه کارگران
نگاهی به صنعت بانکداری هند در سال 2016
نگاهی به صنعت بانکداری هند در سال 2016

با الزام به اتخاذ موفقیت آمیز راهبردها و ابداع محصولات نوآورانه برای پیشبرد فرآیند دیجیتال سازی، سال 2016 میلادی سالی مهم برای صنعت بانکداری هند بوده است. تردیدی نیست که بانک‌ها ستون فقرات اقتصاد هستند و در پستی و بلندی‌ها با آن شریک اند. این قضیه درباره بانک‌های هندی هم صدق می‌کند. آما آنچه برای همه روشن نیست این است که این بخش بیشترین تجربه استفاده از فناوری را داشته است. خدمات بانکی با وجود ریسک زیاد به طور مستمر اقدام به دیجیتال سازی کرده اند تا خدمات را از طریق صفحه لب تاپ مشتریانشان یا حضو

سهم 67 درصدی خطاهای کسب و کاری /120 میلیون تراکنش ناموفق
در آبان ماه ثبت شد: سهم 67 درصدی خطاهای کسب و کاری /120 میلیون تراکنش ناموفق

در آبان ماه سال جاری 120 میلیون تراکنش ناموفق گزارش شده و نسبت به مهر ماه 14 درصد رشد نشان داده است. از بین تعداد خطاهای رخ داده در تراکنش های آبان ماه، 58 درصد خطاها مربوط به خطای کسب و کار، 34 درصد خطاها مربوط به خطای شاپرکی و 7 درصد خطاها مربوط به خطای کاربردی می باشد.