پرداخت و تجارت الکترونیک

اکوسیستم فینتک ایران

یک کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک مطرح کرد:

تشکل صنفی PSPها بازوی فنی و اجرایی شاپرک

یک کارشناس بانکداری الکترونیک بیان کرد:

نبود اتحاد قدرت چانی زنی در pspها برای ایجاد تشکل صنفی

یک فعال فینتکی مطرح کرد

صبح از خواب بیدار شدیم فیلترمان کرده بودند!

در گفتگو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مطرح شد:

تقابل شاپرک و اداره نظام‌های پرداخت

یک فعال فینتکی در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک:

آگاهی ،حلقه مفقوده استارت‌آپ‌ها درباره فیلترینگ

بانکداری الکترونیک ساختار فیلترینگ استارت‌آپ‌های فین تک را بررسی می‌کند:

فین تک‌ها سرگردان در دوراهی خودساخته بانک مرکزی

واعظی خبر داد

وعده بانک مرکزی برای راه اندازی کامل خدمات پرداخت از طریق تلفن همراه

معاون توسعه بازار ایران کیش در گفتگو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک:

تشکیل اتحادیه شرکت‌های PSP ؛ راهکار اساسی در ارتقای عملکرد حوزه پرداخت

مدیرعامل شرکت فین‌تک آپاناژ در گفتگو با بانکداری الکترونیک مطرح کرد:

خلق پول بهانه بانک مرکزی برای فیلترینگ فینتک‌ها

درهای الکامپ بسته شد؛ تشنگان فناوری سیراب نشدند

افزایش تراکنش های ناموفق حوزه پذیرندگی در بین شرکت های پرداخت