بازار طلا و ارز

طبق آمار بانک مرکزی؛

رشد پایه پولی در سال 97 به ۲/ ۲۴ درصد رسید

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10