بازار طلا و ارز

تراز تجاری مثبت، ارمغان افزایش قیمت ارز

براساس آمار بانک مرکزی؛

فروش ۱۳.۵ میلیارد تومان سفته و برات در تهران در ۴ ماه نخست سال

همتی در حاشیه نشست هیئت دولت:

آغاز تست گرم بازار متشکل ارزی/ بررسی موضوع رمز ارزها در جلسات آتی دولت

  1. 8
  2. 9
  3. 10
  4. 11
  5. 12
  6. 13
  7. 14
  8. 15
  9. 16
  10. 17