• آخرین
  • پربحث
  • پربازدید
جدید
پربیننده
نهادها یا اشخاص؛کدام مهمترند؟/ پژوهشکده پولی و بانکی یا دکتر فرهاد نیلی
در نظر سنجی جدید پایگاه خبری بانکداری الکترونیک شرکت کنید:نهادها یا اشخاص؛کدام مهمترند؟/ پژوهشکده پولی و بانکی یا دکتر فرهاد نیلی
اگر آقای دکتر فرهاد نیلی بخواهند مستقل از بانک مرکزی و شخصا، همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت را برگزار کنند آیا از این همایش حمایت مالی می کنید؟
ادامه اخبار
نظرسنجی
اگر آقای دکتر فرهاد نیلی بخواهند مستقل از بانک مرکزی و شخصا، همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت را برگزار کنند آیا از این همایش حمایت مالی می کنید؟