حامیان ما

Emv تازه‌‌ترین فناروی برای تراکنش‌‌های ایمن هنگام استفاده از کارت‌‌های اعتباری و نقدی است و به سرعت در حال تبدیل به استاندارد جهانی برای تمام پرداخت‌‌های کارتی است. این استاندارد که نام خود را از توسعه‌‌دهندگان اولیه‌‌اش، یوروپی، مسترکارت و ویزا گرفت...

وقتی به ‌ریسک‌ها‌ی‌ صادرات در قبل و بعد از انقلاب می‌نگریم ‌ریسک‌ها تغیییر چندانی نکرده است‌ و ‌این خصیصه تنها مختص ما نیست در تمام کشورهای در حال توسعه مانند ایران وضعیت مشترک را می‌بینیم. ریسک‌های سیستماتیک همواره باعث شده تا نهاد دولت را به عنوان ...

محصولات

پیشنهاد سردبیر

آخرین اخبار

اخبار روز