• آخرین
  • پربحث
  • پربازدید
جدید
پربیننده
تحول در نظام بانکی و بانک مرکزی دو بال برای تحول نظام پولی/نقشه راه بانک مرکزی؛ در افق۱۴۰۰
آنچه در نخستین روز چهارمین همایش بانکداری الکترونیک گذشتتحول در نظام بانکی و بانک مرکزی دو بال برای تحول نظام پولی/نقشه راه بانک مرکزی؛ در افق۱۴۰۰
بانک‌ها و موسسات اعتباری به منظور دریافت خدمات مطلوب بانکداری الکترونیک باید قراردادهای دقیق‌ و مطمئنی را با شرکت‌های خدمات اینترنتی و الکترونیکی منعقد کنند. از این روست که باید یک سری استانداردهای حقوقی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد
ادامه اخبار
نظرسنجی
بی توجهی بانک مرکزی به نهادسازی در حوزه بانکداری الکترونیک به چه دلیل است؟