• آخرین
  • پربحث
  • پربازدید
جدید
پربیننده
ترجمه متن کامل شماره ۱۰۴۰ نیلسون ریپورت/نظارت و پی گیری داده های بزرگ/سرویس ابر برای خرده فروشان
ماهنامه تخصصی صنعت پرداخت منتشر شدترجمه متن کامل شماره ۱۰۴۰ نیلسون ریپورت/نظارت و پی گیری داده های بزرگ/سرویس ابر برای خرده...
ارت های اعتباری، بدهی، مصرف کننده های چندمنظوره با پیش پرداخت و کارت های پرداخت تجاری در ایالات متحده به میدان آمدند و ۵۳۰/۴ هزار میلیارد در سال ۲۰۱۳ درآمدزایی کرده اند و این به معنای رشدی ۸/۷ درصدی است
ادامه اخبار
نظرسنجی
اولویت اول شاپرک در حال حاضر چیست؟