• آخرین
  • پربحث
  • پربازدید
جدید
پربیننده
لزوم وجود امکان ورشکستگی بانکها در راستای پایداری سیستم بانکی/پافشاری بر انضباط مالی سیاستمداران
معاون گروه سیتی شاخصه‌های اساسی مقابله با یحران راتشریح کرد:لزوم وجود امکان ورشکستگی بانکها در راستای پایداری سیستم بانکی/پافشاری بر انضباط مالی...
"لزوم ایجاد آمادگی و برنامه‌ریزی برای مقابله با پدیده بحران‌های بانکی"، " اثر بخش بودن تجدید ساختار بانکی "، "ضرورت توجه به سرعت عمل در اتخاذ تصمیم‌"، "لزوم وجود امکان ورشکستگی بانکها به عنوان یک عامل مثبت در پایداری سیستم بانکی و پرهیز از مخاطرات اخلاقی"، "ضرورت وجود هماهنگی در تجدید ساختار بانکها و تجدید ساختار بدهی‌ شرکتها"، ...
ادامه اخبار
نظرسنجی
موافق وجود نماینده فناوری های نوین در هیات عامل بانک مرکزی هستید؟