• آخرین
  • پربحث
  • پربازدید
جدید
پربیننده
سود و سرویس روی ریل خدمت/عصر گذار از خودپرداز به ماشین های خودکار بانکی
گفتگو با دکتر علی چهارلنگی،معاون فناوری اطلاعات بانک تجارت:سود و سرویس روی ریل خدمت/عصر گذار از خودپرداز به ماشین های خودکار بانکی
در انتقال هر نوع فناوری می بایستی ابتدا نسبت به فرهنگ سازی بکارگیری صحیح فناوری مورد نظر توسط کاربران اقدام نمود و در این خصوص، کاربران اصلی، مردم بوده و فناوری اصلی، انتقال وجه و اجرای عملیات پولی و بانکی توسط خودپرداز ها است/از جایگزینی ماشین های خودکار بانکی[2] بجای خودپرداز ها.این فناوری جدید عبارتست از ارائه ماشین هائی که تمامی عملیات و خدمات...
ادامه اخبار
نظرسنجی
بی توجهی بانک مرکزی به نهادسازی در حوزه بانکداری الکترونیک به چه دلیل است؟