• آخرین
  • پربحث
  • پربازدید
جدید
پربیننده
آموزش  4میلیون خدمت الکترونیک به مشتریان در شعب بانک ملت
محمدرضا ساروخانی خبر داد:آموزش 4میلیون خدمت الکترونیک به مشتریان در شعب بانک ملت
سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار خدمت الکترونیکی از این طریق آموزش داده شد و پیش‌بینی ما این است که در سال‌جاری این رقم به بیش از ۴ میلیون خدمت برسد، زیرا در ۶ ماه گذشته این رقم به بیش از ۲ میلیون خدمت رسیده است.
ادامه اخبار
نظرسنجی
با توجه به اتفاقات اخیر،زمان مناسب برای اصلاح نظام کارمزد پیش بینی کنید: