• آخرین
  • پربحث
  • پربازدید
جدید
پربیننده
زمان اصلاح نظام کارمزد پایانه های فروشگاهی را پیشنهاد کنید
نظر سنجی جدید در خصوص نظام کارمزدها:زمان اصلاح نظام کارمزد پایانه های فروشگاهی را پیشنهاد کنید
با توجه به مصوبه دولت درباره بررسی درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد پایانه های فروشگاهی در شورای پول و اعتبار ، زمان اجرای این طرح احتمالا به وقت دیگری غیر از اول آبان موکول خواهد شد.اما ممکن است شورای پول و اعتبار بر اجرای طرح در زمان پیش بینی شده رای دهد. اما زمان مناسب چه هنگام خواهد بود؟
ادامه اخبار
نظرسنجی
با توجه به اتفاقات اخیر،زمان مناسب برای اصلاح نظام کارمزد پیش بینی کنید: