• آخرین
  • پربحث
  • پربازدید
جدید
پربیننده
داستان «خود دریافت آنی الکترونیک» در ایران / نظام پرداخت چه زمانهایی از ریل خارج شد
چگونه با شاپرک رسیدیمداستان «خود دریافت آنی الکترونیک» در ایران / نظام پرداخت چه زمانهایی از ریل خارج شد
روزی که بانک مرکزی روی ثمین کارت به عنوان یک کارت مستقل دست گذاشت و بجای ساماندهی مانع توسعه آن شد و بدون فهم درست درباره اینکه اساسا نظام پرداخت مقوله ای متفاوت از بانکداری است ، نقطه آغاز انحراف صنعت پرداخت کلید خورد./به همان اندازه که راه رسیدن به خدا وجود دارد به همان میزان و شاید بیشتر می تواند راه رسیدن به شیطان وجود داشته باشد پس نمی...
ادامه اخبار
نظرسنجی
اولویت اول شاپرک در حال حاضر چیست؟