• آخرین
  • پربحث
  • پربازدید
جدید
پربیننده
جهت گیری بانک ملت متناسب با حفظ محیط زیست/سرمایه گذاری روی توسعه بانکداری الکترونیک
ساروخانی در نشست مسوولیت های اجتماعی بانک ها و حفظ محیط زیست عنوان کرد:جهت گیری بانک ملت متناسب با حفظ محیط زیست/سرمایه گذاری روی توسعه بانکداری الکترونیک
مدیرعامل بانک ملت گفت: این بانک متناسب با باورها و اعتقادات خود در قبال جامعه، از سال های گذشته، جهت گیری خود را متناسب با حفظ محیط زیست انتخاب کرده است./ این بانک با توسعه بانکداری الکترونیک، سهم موثری در کاهش رفت و آمدها، ترافیک و به تبع آن آلودگی محیط زیست داشته است.
ادامه اخبار
نظرسنجی
بی توجهی بانک مرکزی به نهادسازی در حوزه بانکداری الکترونیک به چه دلیل است؟