پایگاه خبری بانکداری الکترونیک | اخبار بانکی | اخبار بانکداری

حامیان ما

محمود فراهانی؛ سردبیر

اردیبهشت سال 90 را باید آغاز عملی تشکیل شاپرک بدانیم چون اولینPSP ها برای اتصال به شاپرک در صف تست قرار گرفتند.آذرماه همان‌سال کلیه سوئیچ های شرکت‌های پی اس پی به شاپرک متصل شدند و عملا شاپرک به عنوان شبکه کامل شرکت های پرداخت تبدیل شد.سامان قطبی به...

نوآوری نیازمند تعهد، چابکی، پشتکار، فرهنگ مشارکت، کار سخت و تیم‌های هدفمند و با اشتیاق است. نوآوری عمدتاً بعد از شکست‌ها و ناکامی‌های متداوم و یادگیری‌های پس از آن بارز می‌شود. هیچ شرکتی در جهان وجود ندارد که بدون حداقل یک بار ناکامی توانسته باشد نوآ...

محصولات

پیشنهاد سردبیر

آخرین اخبار

اخبار روز