• آخرین
  • پربحث
  • پربازدید
جدید
پربیننده
«نحوه اداره بانک مرکزی» دردستورکار امروز مجمع تشخیص /جزئیات طرح از زبان مصباحی مقدم
«نحوه اداره بانک مرکزی» دردستورکار امروز مجمع تشخیص /جزئیات طرح از زبان مصباحی مقدم
مجمع تشخیص مصحلت نظام امروز جزئیات طرح نحوه اداره بانک مرکزی را که براساس آن نحوه نصب، عزل، پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی مشخص می‌شود را نهایی می‌کند./ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصویب جزئیات طرح نحوه اداره بانک مرکزی،قتصاد، تایید هیات وزیران و صدور حکم توسط رئیس جمهور تعیین می‌شود.
ادامه اخبار
نظرسنجی
چه سناریویی را برای اصلاح نظام کارمزد پیشنهاد می کنید