• آخرین
  • پربحث
  • پربازدید
جدید
پربیننده
ذینفعان صنعت پرداخت مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کنند/افزایش تراکنش های صوری در ماه های اخیر/۱۵ هزار تومان متوسط هزینه ماهانه کارمزد
عضو هیأت مدیره بانک ملی:ذینفعان صنعت پرداخت مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کنند/افزایش تراکنش های صوری در ماه های...
تا کنون هزینه های مربوط به اجرای سیستم های پرداخت الکترونیک را بانک ها تقبل نموده اند که با توجه به افزایش بسیار زیاد این عملیات و افزایش هزینه سودسپرده ها و ضرورت توسعه این ابزارها لازم است سایر ذینفعان نظیر بانک مرکزی و اصناف نیز مسئولیت اجتماعی خود را ایفا نمایند./هزینه ماهانه کارمزد دستگاه های پایانه فروش ، حدود ۱۵ هزار تومان خواهد شد /در طی...
ادامه اخبار
نظرسنجی
با توجه به اتفاقات اخیر،زمان مناسب برای اصلاح نظام کارمزد پیش بینی کنید: